MODUS
Kancelaria Brokerska

FIRMA

Kancelaria Brokerska MODUS sp. z o.o. jest spółką prowadzącą działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń od sierpnia 1997 roku. Jesteśmy firmą rodzinną, której właścicielami są brokerzy ubezpieczeniowi Leokadia i Rafał Trębski.

Zarząd Spółki pozostaje w niezmienionym składzie od ponad 22 lat.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe sprawia, iż Spółka ciągle się rozwija, rozszerzając swój zakres działania na terenie całego kraju z zachowaniem wysokich standardów obsługi i bezpieczeństwa swoich Partnerów Ubezpieczeniowych.

Przy udziale naszych współpracowników-brokerów ubezpieczeniowych realizujemy, z należytą starannością, wszelkie oczekiwania i potrzeby ubezpieczeniowe naszych Partnerów, dostosowując dla Nich optymalny i indywidualnie przygotowany zakres ochrony ubezpieczeniowej, gwarantujący Im stabilność finansową w przypadku wystąpienia różnych zdarzeń losowych.

 Czytaj więcej  

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Mądry człowiek nie czeka na okazje.
On sam je stwarza.

ZAKRES USŁUG

Kancelaria Brokerska Modus sp. z o.o. jest brokerem ubezpieczeniowym świadczącym kompleksową usługę w zakresie ochrony ubezpieczeniowej podmiotów gospodarczych wszelkich branż i zawodów oraz osób fizycznych.

Brokerzy KB Modus są doświadczeni zawodowo, dla każdego Partnera Ubezpieczeniowego dostosują, indywidualnie opracowany program ochrony ubezpieczeniowej, zapewniający bezpieczeństwo realizacji biznesu i życia prywatnego w przypadku wystąpienia różnych zdarzeń losowych.

Specjalizujemy się w różnorodnych ryzykach ubezpieczeniowych, obejmujących ochroną ubezpieczeniową min.:

  • mienie od wszelkich szkód materialnych, ryzyka budowy i montażu, ryzyka transportowe, ryzyka finansowe, ochrony danych osobowych, cyber ryzyka, odpowiedzialności cywilnej w tym OC zawodowe, OC członków władz spółek kapitałowych D&O, OC za produkt i pokrycia kosztów wycofania produktu z rynku,
  • gwarancje ubezpieczeniowe
  • grupowe i indywidualne ubezpieczenia na życie i zdrowotne

Zapewniamy pełny profesjonalizm i wysoką staranność w realizacji naszych usług.

Poznaj szczegóły  

ROZWÓJ
Jedyną stałą rzeczą jest zmiana.

NASZE PROGRAMY

KB Modus wychodząc naprzeciw oczekiwaniom biznesu, oczekiwaniom wielu grup zawodowych i przedsiębiorców, opracowuje indywidualnie dla każdego kompleksowe programy ubezpieczeniowe dostosowane pod specyfikę ryzyka konkretnej branży. Każdy program ubezpieczeniowy zostaje rozszerzony o zdefiniowane klauzule brokerskie, rozszerzające odpowiedzialność Ubezpieczycieli ponad standardowe ogólne warunki ubezpieczenia.

W naszych autorskich opracowaniach znajdują się kompleksowe programy ubezpieczeniowe dedykowane między innymi:

Jednostkom samorządu terytorialnego, instytucjom i przedsiębiorstwom sektora publicznego

Instytucjom
finansowym

Przedsiębiorstwom produkcyjnym, handlowym, usługowym i rolniczym

Zrzeszeniom, stowarzyszeniom, sportowcom, organizacjom społecznym i pożytku publicznego

Spółdzielniom
i wspólnotom mieszkaniowym

Przewoźnikom transportu osobowego, przewoźnikom transportu krajowego i międzynarodowego

Deweloperom, towarzystwom budownictwa społecznego

Osobom indywidualnym oraz prowadzącym działalność gospodarczą

WSPÓŁPRACA
Spotkać się to początek, zgodzić się to postęp,
Pracować razem to sukces

WSPÓŁPRACA

Z brokerami z naszej Kancelarii Brokerskiej Modus każdy może podjąć współpracę w zakresie zapewnienia sobie bezpieczeństwa ubezpieczeniowego w życiu prywatnym i w biznesie.

Wieloletnie doświadczenia zawodowe oraz ogromne zaangażowanie i odpowiedzialność każdego z nas sprawia, iż podejmujemy się ciągle nowych wyzwań poszukiwania i tworzenia nowoczesnych metod i rozwiązań w dziedzinie ubezpieczeń i ochrony życia ,zdrowia, majątku i biznesu. W tej dziedzinie jesteśmy skuteczni, wykorzystując naszą dojrzałość i intuicyjną mądrość w biznesie ,zachowując spójność działań w realizacji zobowiązań wobec naszych Partnerów korzystających ze świadczonej przez nas usługi brokerskiej.

Podstawą korzystania z naszej usługi brokerskiej jest przeprowadzenie przez brokera analizy potrzeb ubezpieczeniowych Partnera, udzielenie informacji o KB Modus i zasadach naszego działania oraz uzyskanie od Partnera zlecenia na usługę brokerską lub pełnomocnictwa w tym zakresie.

W oparciu o uzyskane umocowanie do reprezentowania i działania na rzecz Partnera oczekującego odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej, KB Modus przeprowadza ocenę ryzyka ubezpieczeniowego celem dopasowania ochrony ubezpieczeniowej pod potrzeby i oczekiwania Mocodawcy.

Wszelkie ustalenia i informacje wraz z dokumentacją przekazywane są przez brokerów KB Modus bezpośrednio na spotkaniach z Partnerem lub w formach obopólnie uzgodnionych.

Każdy Partner otrzymuje indywidualnie dostosowany do swoich oczekiwań produkt ubezpieczeniowy ,zapewniający bezpieczeństwo Jego potrzeb w zakresie ochrony ubezpieczeniowej.

Jesteśmy otwarci do współpracy, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

KONTAKT

Kancelaria Brokerska MODUS
Biuro Zarządu:
ul. Piaskowa 6 lok.73, 01-067 Warszawa

Leokadia Trębska
tel. 603 644 142
email:ltrebska@modusbroker.pl

Rafał Trębski
tel. 609 488 225
email:rtrebski@modusbroker.pl

BIURA:
ul. Gwiaździsta 15A lok.233,
01-651 Warszawa

ul. Gałeckiego 14,
96-100 Skierniewice

tel. 46/ 834 92 45
email: biuro@modusbroker.pl
https://www.modusbroker.pl - test